Prijave za bespovratna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva

Biznis

Grantovi su namijenjeni crnogorskim državljanima, sa mjestom boravka u Crnoj Gori, koji imaju više od 18, a manje od 70 godina starosti

(Foto: Savo Prelević)
(Foto: Savo Prelević)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pozvalo je zainteresovane da se do 15. septembra prijave za dodjelu bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva.

Iz Ministarstva je objašnjeno da će se dodjelom bespovratnih sredstava podržati poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinsva i upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije.

Poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva trebalo bi da podrazumijevaju rekonstrukciju i adaptaciju katuna, objekata i štala za životinje, ali i postojećih pojila i sistema za napajanje stoke.

Te investicije bi trebalo da se odnose i na nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, ograda za stoku, fotovoltažnih i solarnih sistema, generatora, plastičnih cisterni za vodu, aparata za mužu i laktofriza, opreme za tradicionalni način pripreme mliječnih proizvoda, frižidera namijenjenih za čuvanje i prodaju proizvoda na turističkim lokacijama, kao i priključnih uređaja za čišćenje snijega u okviru gazdinstva.

Mjere za upravljanje stajskim đubrivom i sprječavanje erozije podrazumijevaju izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje stajskog đubriva i sakupljanje otpadnih voda iz silaže, nabavku priključne mehanizacije za adekvatan transport i nanošenje stajskog đubriva, tečnog stajnjaka i otpadnih voda iz silaže, kao i rekonstrukciju i obnavljanje postojećih terasa i kamenih zidova.

Iz Ministarstva su saopštili da će dodjelom grantova biti podržana isključivo nabavka nove opreme i uređaja. Taj novac neće biti odobravan za nabavku poljoprivrednih inputa, troškove nastale plaćanjem carina, sisteme za navodnjavanje, kao i kupovinu ili zakup zemljišta.

Grantovi su, kako je objašnjeno, namijenjeni crnogorskim državljanima, sa mjestom boravka u Crnoj Gori, koji imaju više od 18, a manje od 70 godina starosti. Korisnici grantova mogu biti preduzeća čija je primarna aktivnost vezana za poljoprivredu, koja su u državnom vlasništvu, ali i državne institucije.

Moguća po jedna prijava

Iz Ministarstva je objašnjeno i da se zainteresovani mogu prijaviti za samo jedan projekat. Krajnji korisnici u okviru mjere poljoprivredno-ekoloških investicija u planinska poljoprivredna gazdinsva mogu biti građani, preduzeća ili udruženja koja su registrovana do 31. maja, sa sjedištem u mjestima na nadmorskoj visini od hiljadu i više metara i koja posjeduju pet uslovnih grla stoke.

Minimalni iznos prihvatljive investicije za ovu mjeru je tri hiljade eura, a maksimalni 50 hiljada.

Krajnji korisnici mjere koja podrazumijeva upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije mogu biti građani, preduzeća i udruženja koja na dan objavljivanja poziva moraju imati najmanje pet uslovnih grla registrovanih u sistemu identifikacije i registracije životinja Veterinarske uprave ili do pet hektara zemlje za investicije u obnovu terasa i kamenih zidova i nabavku priključne mehanizacije za pretovar stajskog đubriva.

Minimalni iznos prihvatljive investicije za ovu mjeru iznosi pet hiljada eura, a maksimalni 70 hiljada eura.

Visina podrške 60 odsto prihvatljivih investicija

Iz Ministarstva je objašnjeno da visina podrške iznosi 60 odsto od prihvatljivih investicija, za obje mjere.

Poziv je objavljen u okviru projekta Institucionalno jačanje i razvoj poljoprivrede Crne Gore – MIDAS, koje realizuje Ministarstvo koristeći sredstava Svjetske banke i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF). Novac GEF-a namijenjen je rješavanju problema degradacije zemljišta.

Cilj projekta je pružanje bespovratne podrške standardu u pogledu higijene, zaštite životne sredine i i zdravlja i dobrobiti životinja.

Autor: Mina Business

Objavljeno: 30.06.2012 11:19